TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH KON TUM

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự Công ty Bảo Minh Kon Tum như sau:

- Theo quyết định số 0425/2018-BM/TCNS Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Ban Marketing - Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh thôi kiêm nhiệm Giám đốc Công ty Bảo Minh Kon Tum

- Theo quyết định số 0426/2018-BM/TCNS bổ nhiệm ông Trần Văn Ánh, Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp giữ chức Phó giám đốc phụ trách Công ty Bảo Minh Kon Tum với thời hạn 01 năm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2018

BMI News

Viết bình luận