Bảo Minh Thông Báo Mời Tham Dự Đấu Thầu Cung Cấp Bản Quyền ORACLE

Hồ sơ tham dự lựa chọn nhà cung cấp gói hàng hóa dịch vụ "Cung cấp bản quyền, triển khai các phần mềm Oracle và các phần mềm liên quan khác".

Xem và tải: Tại đây

 

Viết bình luận