Bảo Minh Sơ Kết Hoạt Động Kinh Doanh 6 Tháng Đầu Năm 2019

Ngày 23/07/2019 tại Đà Nẵng, Bảo Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, thúc đẩy phát triển kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.

Tham dự hội nghị có: Ông Lê Song Lai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT); ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cùng các ông/bà trong HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc các phòng/ban Trụ sở chính và Giám đốc các đơn vị trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc ông Lê Văn Thành đã lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và việc thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Bảo Minh đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 1.926,87 tỷ đồng, đạt 43,75% kế hoạch, tăng 1,53% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Doanh thu phí bảo hiểm gốc là: 1.665,87 tỷ đồng, tăng 0,04% so với cùng kỳ.

- Doanh thu nhận tái bảo hiểm là 261 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch.

Tổng Giám đốc ông Lê Văn Thành báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh doanh bảo hiểm gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải do tình hình khủng hoảng của ngành vận tải biển vẫn tiếp tục dẫn đến giá trị tàu/số tiền bảo hiểm thân tàu giảm mạnh. Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật đạt mức tăng trưởng cao là 53,48% so với cùng kỳ, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới đạt 42,27% kế hoạch.

Bên cạnh đó, ban Lãnh đạo Tổng công ty cũng đã đưa ra phương hướng cùng nhiều giải pháp quyết liệt, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên các lĩnh vực công tác như: tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, kế hoạch chia cổ tức 2019 dự kiến là 15%; tập trung vào công tác lao động, công tác tiền lương, giải quyết chế độ chính sách cho người lao động, chăm lo đời sống nâng cao thu nhập cho cán bộ nhận viên, biểu dương khen thưởng cá nhân tập thể đã có đóng góp to lớn cho thành công của Bảo Minh 25 năm qua, đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực như: tổ chức các chương trình đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn và đào tạo nội bộ. Trong cuộc họp, các Ban Tài chính kế hoạch, Ban Tổ chức nhân sự, Ban Marketing và quản lý đại lý, Ban Phát triển kinh doanh cũng có các chuyên đề báo cáo để các đơn vị thảo luận, tìm ra những giải pháp khắc phục trong tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ hiện nay giữa các Công ty bảo hiểm.

Kết thúc hội nghị, HĐQT, Tổng giám đốc, Ban điều hành ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể CBNV Bảo Minh, đồng thời biểu dương các Ban, các đơn vị hoàn thành kế hoạch kinh doanh bình quân năm 2019, bên cạnh đó các đơn vị chưa đạt kế hoạch bình quân cần lưu ý rà soát, có biện pháp để thúc đẩy doanh thu, quản lý bồi thường và chi phí để hoàn thành kế hoạch. Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm, toàn thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống cần tiếp tục đoàn kết, năng động, nỗ lực hết sức, tập trung phát triển doanh thu và quản lý tốt bồi thường, chi phí để đạt hiệu quả cao, thực hiện các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong cuộc họp tháng 4/2019.

BMI News

Viết bình luận