ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢO MINH: SCIC CHƯA THOÁI HÓA VỐN TRONG NĂM NAY

Theo quy định, tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm, tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư ngoại là 49%.

Tại Đại hội đồng cổ đông Tổng CTCP Bảo Minh (mã BMI - HOSE) hôm 24/4, đại diện Quỹ đầu tư PXP chất vấn một loạt câu hỏi liên quan đến tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm của BMI năm 2018, kế hoạch mở room cho nhà đầu tư ngoại tại BMI, kế hoạch thoái vốn của SCIC tại BMI, kế hoạch của cổ đông chiến lược nước ngoài AXA về việc mua thêm cổ phiếu BMI.

Đáp lại câu hỏi của cổ đông PXP, Đoàn Chủ tịch cho biết, năm 2018, BMI đặt kế hoạch tăng trưởng 8% doanh thu bảo hiểm gốc, tăng trưởng 3% nhận tái bảo hiểm.

Còn về room ngoại, theo trả lời bằng văn bản từ Bộ Tài chính, đối với các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ như BMI hay doanh nghiệp tái bảo hiểm như Vinare, tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư ngoại là 49%.

“SCIC đang tiến hành thoái vốn tại các doanh nghiệp, trong đó có BMI theo kế hoạch được Chính Phủ phê duyệt. Liên quan đến việc thoái vốn tại BMI, SCIC sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để thoái vốn. Khi thoái vốn sẽ có phương án phù hợp, công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Trong kế hoạch kinh doanh năm 2018 không có nội dung thoái vốn tại BMI”, ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT BMI cho biết.

Về nhà đầu tư chiến lược nước ngoài AXA, lãnh đạo BMI cho biết, nhà đầu tư này đang chờ đợi những thay đổi trong quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa đối với nhà đầu tư nước ngoài tại BMI, chủ trương của AXA là linh hoạt và cởi mở đối với mọi cơ hội đầu tư mua bán cổ phần của BMI.

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua mọi tờ trình, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng (tăng trưởng 5%), lãi trước thuế 210 tỷ đồng (trong đó lãi từ kinh doanh là 50 tỷ đồng, lãi từ hoạt động tài chính và khác là 160 tỷ đồng), kiểm soát tỷ lệ bồi thường ở mức thấp hơn năm 2017. Năm 2017, BMI đạt hơn 3.911 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, lãi trước thuế 198 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019.

Cũng theo thông tin từ BMI, kết thúc quý I/2018, Công ty lãi sau thuế 67,89 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân tăng trưởng mạnh là chủ yếu do năm nay thay đổi phương pháp dự phòng phí so với cùng kỳ năm trước (áp dụng phương pháp dự phòng toán học đối với các loại hình bảo hiểm tử kỳ). Ngoài ra, do diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán, nên kết quả kinh doanh hoạt động đầu tư tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Theo Tin nhanh chứng khoán
Kim Lan

Viết bình luận