BẢO HIỂM BẢO MINH LÃI RÒNG GẦN 92 TỶ ĐỒNG SAU NỬA NĂM

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm Bảo Minh đạt doanh thu thuần 1.386 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ở mức 111 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2017, doanh thu thuần của Bảo hiểm Bảo Minh đạt 719,5 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng (tương ứng 20%) so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 26 tỷ đồng, tăng 110%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính mang về cho Bảo hiểm Bảo Minh khoản lợi nhuận 88 tỷ đồng, giảm 54,4 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức 693 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí quản lý tăng không đáng kể.

Lý giải cho sự sụt giảm lợi nhuận từ hoạt động tài chính so với cùng kỳ năm trước, Bảo hiểm Bảo Minh cho rằng quý 2/2016 công ty có khoản thu tăng đột biến gần 77 tỷ đồng từ việc bán toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (HNX: PTI), trong khi quý này không có khoản lợi nhuận tài chính tương xứng.

Kết thúc quý 2/2017, Bảo hiểm Bảo Minh lãi ròng 50,2 tỷ đồng, giảm 6,3 tỷ đồng (tương ứng 11%) so với cùng kỳ năm trước.

Bao hiem Bao Minh lai rong gan 92 ty dong sau nua nam - Anh 1

Nửa đầu năm 2017, Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận mức lãi ròng gần 92 tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm Bảo Minh đạt doanh thu thuần 1.386 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ở mức 111 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Bảo hiểm Bảo Minh đạt 5.237 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 247 tỷ đồng nhờ chứng khoán kinh doanh tăng, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh giảm và một phần do đầu tư đến ngày đáo hạn tăng. Bảo hiểm Bảo Minh không có các khoản nợ vay tài chính.

Đầu tháng 7/2017, đã có biến động ở vị trí lãnh đạo cấp cao tại Bảo hiểm Bảo Minh khi ông Lê Song Lai được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay cho ông Trần Vĩnh Đức. Việc thay đổi nhân sự này đã được Bộ Tài chính, đơn vị đại diện vốn nhà nước tại Bảo hiểm Bảo Minh, chấp thuận.

Nguồn: Theo Phương Anh Linh

Baomoi.com

Viết bình luận