TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tuyển dụng nhân viên Marketing
06-07-2018
17:16
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH TUYỂN DỤNG ĐẠI LÝ BÁN BẢO HIỂM TRÊN TOÀN QUỐC

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH TUYỂN DỤNG ĐẠI LÝ BÁN BẢO HIỂM TRÊN TOÀN QUỐC

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tuyển dụng đại lý bán bảo hiểm trên toàn quốc
03-07-2018
17:00
TAI NẠN ĐÈO LÒ XO: BẢO MINH CHI TRẢ BẢO HIỂM CHO CHỦ XE, HỖ TRỢ NẠN NHÂN

TAI NẠN ĐÈO LÒ XO: BẢO MINH CHI TRẢ BẢO HIỂM CHO CHỦ XE, HỖ TRỢ NẠN NHÂN

Ngoài việc xác minh thiệt hại vật chất để chi trả bảo hiểm theo quyền lợi hợp đồng bảo hiểm đã ký với chủ xe (Công ty TNHH một thành...
28-06-2018
11:47
THÔNG BÁO: BẢO MINH TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM CHO NV BH CON NGƯỜI

THÔNG BÁO: BẢO MINH TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN LỰA CHỌN VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM CHO NV BH CON NGƯỜI

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (gọi tắt là BMI), đang tiến hành lựa chọn giải pháp phần mềm và đối tác triển khai cho lĩnh vực nghiệp vụ...
15-05-2018
10:42
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẢO MINH: SCIC CHƯA THOÁI VỐN TRONG NĂM NAY

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẢO MINH: SCIC CHƯA THOÁI VỐN TRONG NĂM NAY

Theo quy định, tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm, tỷ lệ sở hữu tối đa cổ phần của nhà đầu tư ngoại là...
27-04-2018
13:56
BẢO MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

BẢO MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Bảo Minh tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (mã chứng khoán BMI) tại trụ sở sở chính 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, TPHCM
24-04-2018
14:48
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH ĐẮK NÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH ĐẮK NÔNG

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về...
04-04-2018
09:26
BẢO MINH KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI NGÂN HÀNG OCB

BẢO MINH KÝ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI NGÂN HÀNG OCB

Vào sáng ngày 03/04/2018 tại trụ sở chính của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.HCM, Bảo Minh và Ngân hàng thương mại...
03-04-2018
16:44
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH ĐẮK LẮK

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH ĐẮK LẮK

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp...
26-03-2018
08:50