Thư Mời Tham Gia Tư Vấn Thẩm Tra Báo Cáo Công Trình

Xem và tải thư mời: Tại đây

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh là Chủ đầu tư Dự án Cải tạo sửa chữa lớn Trụ sở làm việc Văn phòng 2 – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tại số 10 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo sửa chữa lớn Trụ sở làm việc Văn phòng 2 – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tại số 10 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội. Được biết Quý Công ty là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán các công trình. Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng kính mời quý Công ty tham gia gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo sửa chữa lớn Trụ sở làm việc Văn phòng 2 – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tại số 10 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Xin vui lòng gửi các tài liệu sau:

1. Hai (02) bộ hồ sơ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc hồ sơ tương tự;

- Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu: 02 Hợp đồng có phạm vi công việc tương tự.

- Hạch toán tài chính độc lập; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Danh sách nhân sự chủ chốt, bằng cấp chuyên môn và bảng kê khai kinh nghiệm nhân sự;

- Hồ sơ năng lực được chuẩn bị bằng Tiếng Việt hoặc song ngữ Anh-Việt.

2. Hai (02) bộ thư chào giá theo các nội dung sau:

- Nội dung công việc: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo sửa chữa lớn Trụ sở làm việc Văn phòng 2 – Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tại số 10 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

- Hạn cuối nộp Hồ sơ là 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 06 năm 2022 và gửi hồ sơ về:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Địa chỉ: Phòng XDCB – Lầu 1 – Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

 

Viết bình luận