Thông Báo Thay Đổi Lãnh Đạo Trụ Sở Chính

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minnh thông báo thay đổi nhân sự Lãnh đạo Trụ sở chính.

1. Quyết định số 0090 /2022-BM/TCNS ngày 14/01/2022 của TGĐ v/v: Ông Trần Tiến Dũng - Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty, Thư ký Hội đồng quản trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Trụ sở chính – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, kể từ ngày 14/01/2022.

2. Quyết định số 0091/2022-BM/TCNS ngày 14/01/202của TGĐ v/v: Giao bà Phan Thị Kiều Oanh – Phó chánh văn phòng Trụ sở chính nhiệm vụ Phó chánh văn phòng Phụ trách Văn phòng Trụ sở chính – Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, kể từ ngày 14/01/2022 cho đến khi có quyết định mới.

 

Viết bình luận