Thông Báo Mời Thầu Chào Gía Cạnh Tranh Hạng Mục Kiểm Tra Chất Lượng Công Trình

Xem và tải thông báo mời thầu: Tại đây

THÔNG BÁO MỜI THẦU

V/v: Mời thầu chào giá cạnh tranh hạng mục

kiểm định chất lượng công trình trụ sở làm việc

Số 10 Phan Huy Chú, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

1. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức chào giá:

- Gói thầu: Kiểm định chất lượng công trình trụ sở làm việc Số 10 Phan Huy Chú, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, cụ thể như sau:

+ Quan sát, kiểm tra hiện trạng công trình.

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của bê tông cốt thép dầm sàn công trình.

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của cột và tường chịu lực công trình.

+ Kiểm tra khả năng chịu lực của móng công trình.

+ Kiểm tra cao độ sàn để đánh giá độ võng dầm sàn.

+ Kiểm tra độ nghiêng tổng thể công trình.

+ Xác định chất lượng hiện trạng, đánh giá độ an toàn của công trình.

+ Hoàn trả mặt bằng.

+ Lập báo cáo kiểm định và đề xuất giải pháp xử lý.

- Địa điểm: Số 10 Phan Huy Chú, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.  

- Thời gian thực hiện dự kiến: 07 ngày.

- Thời gian chào giá: 07 ngày bắt đầu từ 9h00 ngày 18/1/2022 đến 9h00 ngày 25/1/2022.

2. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá cạnh tranh hạng mục trên.

3. Nhà thầu có thể tìm hiểu các thông tin, đăng ký tham dự chào giá cạnh tranh và sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời chào giá tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh.

4. Hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực và các hồ sơ khác thể hiện ưu thế của Nhà thầu đối với gói thầu này phải được chuyển đến Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh trước 9h00 ngày 25/1/2022 theo địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở và xem xét tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Viết bình luận