Thông Báo Mời Chào Giá Sửa Chữa Phòng Khai Thác Bảo Minh Chợ Lớn

Xem và tải: Tại đây

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh mời chào giá cải tạo sửa chữa phòng khai thác của Bảo Minh Chợ Lớn

1. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh:

- Gói thầu: Cải tạo sửa chữa phòng khai thác của Bảo Minh Chợ Lớn.

- Hạng mục: Cải tạo mặt tiền, thay cửa chính, cửa cuốn, chống thấm.

- Địa điểm: 301 Trần Phú, Q. 5, TP.HCM.

- Thời gian thi công dự kiến: 15 ngày.

2. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá cạnh tranh gói thầu nói trên.

3. Nhà thầu sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời chào giá cạnh tranh hoàn chỉnh tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày phát hành công văn này.

4. Hồ sơ yêu cầu chào giá:

- Đơn dự thầu (được ký bởi Giám đốc Công ty).

- Bảng giá dự thầu.

- Số lượng hồ sơ dự thầu (01 bản chính, 02 bản sao).

- Giấy đăng ký kinh doanh về hoạt động xây dựng dân dụng có sao y bản chính.

- Tài liệu giới thiệu năng lực nhà thầu: bằng cấp-chứng chỉ của nhân sự thi công, hợp đồng đã thi công gói thầu tương tự trở lên,…

5. Hồ sơ chào giá phải được chuyển đến Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh trước 14 giờ 00 phút ngày 23/6/2022.

 

Viết bình luận