Thông Báo Đấu Thầu Thi Công Xây Dựng Và Lắp Đặt Thiết Bị

Xem và tải thông báo: Tại đây

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu: “Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc công trình Trụ sở Bảo Minh Nam Sài Gòn tại số 24C Đường số 6, Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 26/05/2023 đến trước 09 giờ 30 phút, ngày 01/6/2023 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm cung cấp Bản yêu cầu báo giá: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Giá bán 1 bộ Bản yêu cầu báo giá: Phát miễn phí.

10.Bảo đảm dự thầu: 27.000.000 đồng.

11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 01/6/2023.

12. Địa điểm nhận Hồ sơ chào giá: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

13. Bản chào giá sẽ được mở vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 01/6/2023 tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Bản chào giá và tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. /.

Viết bình luận