Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 của Bảo Minh

Kết quả hoạt động kinh doanh 2013 của Bảo Minh
02-10-2017
13:48

Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009 - 2014 của Ban Kiểm Soát & Hội Đồng Quản Trị

Kết thúc hoạt động trong nhiệm kỳ 2009 - 2014 của Ban Kiểm Soát & Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát & Hội Đồng Quản Trị có văn bản báo cáo hoạt động tới đại hội đồng cổ đông
02-10-2017
13:47

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh trân trọng gửi tới Quý Cổ đông toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2014 (25/04/2014)
02-10-2017
13:43

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2014 của Tổng Công ty CP Bảo Minh

Ban Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thưởng niên Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Tổng Công ty về ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
02-10-2017
11:50

Đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hội Đồng Quản Trị của Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về số lượng, tiêu chuẩn, thủ tục và hồ sơ thành viên dự kiến bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019
02-10-2017
11:45

Thông báo chốt danh sách đăng ký tham gia Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

Theo Thông báo số 172/TB-SGDHCM ngày 28/02/2014 về ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoáng Tp.HCM: Ngày Giao dịch Cổ phiếu không hưởng quyền: 18/03/2014 Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/03/2014
02-10-2017
11:38

Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức bằng tiền

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo đến Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2012 của Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh là ngày 30/05/2013
02-10-2017
11:27

Bảo Minh chia cổ tức 12% bằng tiền mặt

Hòa cùng không khí của cả nước tưng bừng Kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013) và Kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2013).
02-10-2017
10:58

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02-10-2017
10:56

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02-10-2017
10:40