CBTT Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Bán Niên Năm 2023 Sau Soát Xét

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2023 sau soát xét
16-08-2023
14:35

CBTT v.v Công Văn Của BTC Chấp Thuận Nguyên Tắc Tăng Vốn Điều Lệ Của Bảo Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v công văn của BTC chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ của Bảo Minh
14-08-2023
17:04

CBTT v.v quyết định thay đổi trụ sở Công ty thành viên Bảo Minh Đăk Nông Và Bảo Minh Nam Sài Gòn

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v quyết định thay đổi trụ sở công ty thành viên Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn
10-08-2023
08:27

CBTT v.v Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công ty 06 Tháng Đầu Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
28-07-2023
14:49

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2/2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2023.
26-07-2023
14:13

CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2023 & Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2023

Tổng công ty Cổ phàn Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2023 & Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2023
26-07-2023
14:12

CBTT Về Việc Ký Kết Hợp Đồng Kiểm Toán Với EY Việt Nam Năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán với EY Việt Nam năm 2023
18-07-2023
15:13

CBTT v.v Triển Khai Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Để Trả Cổ Tức Năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
12-07-2023
09:44

CBTT Chi Trả Cổ Tức Năm 2022 Bằng Tiền Mặt

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh công bố thông tin chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt
23-05-2023
11:51

Báo Cáo Thường Niên 2022

Báo cáo thường niên năm 2022
05-05-2023
10:59