Link Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Link Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024
24-04-2024
07:30

Báo cáo thường niên 2023

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2023
23-04-2024
09:19

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Bảo Minh trân trọng thông báo đến quý cổ đông các mẫu: Giấy thông báo mời họp, Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội và Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024.
22-04-2024
21:52

CBTT Giao Dịch Cổ Phiếu Của Người Có Liên Quan Với Người Nội Bộ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ
19-04-2024
14:30

CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tổng Công ty CP Bảo Minh Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023
18-04-2024
09:03

BCTC Đã Được Kiểm Toán 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh gửi tới Quý khách hàng, đối tác báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
03-04-2024
08:45

CBTT v.v đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024.

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024.
03-04-2024
08:27

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán & Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2023
29-03-2024
13:34

CBTT v.v đính chính Báo cáo tài chính Quý 4.2023

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh CBTT v.v đính chính Báo cáo tài chính Quý 4.2023
07-03-2024
08:38