Chào Giá Thi Công Tại Trụ Sở Bảo Minh Sài Gòn

Xem và tải thư mời: Tại đây

Xem và tải bảng khối lượng mời chào giá: Tại đây

THƯ MỜI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh là Chủ đầu tư hạng mục Di dời và Bố trí nội thất tầng 2 trụ sở Bảo Minh Sài Gòn tại 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị tiến hành lựa chọn đơn vị thực hiện Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc hạng mục Di dời và Bố trí nội thất tầng 2 trụ sở Bảo Minh Sài Gòn tại 217 NKKN, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Qua nhiều kênh thông tin được biết Quý Công ty là các đơn vị có kinh nghiệm thi công xay dựng các công trình. Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng kính mời quý Công ty tham gia Gói thầu số 1: Thi công xây dựng thuộc hạng mục Di dời và Bố trí nội thất tầng 2 trụ sở Bảo Minh Sài Gòn tại 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Xin vui lòng gửi các tài liệu sau:

1. Một bộ hồ sơ năng lực bao gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc hồ sơ tương tự;

- Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu: 02 Hợp đồng có phạm vi công việc tương tự.

- Bảng cam kết hạch toán tài chính độc lập; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

- Danh sách nhân sự chủ chốt, bằng cấp chuyên môn và bảng kê khai kinh nghiệm nhân sự;

- Hồ sơ năng lực được chuẩn bị bằng Tiếng Việt hoặc song ngữ Anh-Việt.

2. Một bộ thư chào giá theo các nội dung sau:

- Chào giá thi công Di dời và Bố trí nội thất tầng 2 trụ sở Bảo Minh Sài Gòn tại 217 NKKN, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM (theo bảng hạng mục các khối lượng đính kèm tại công văn này, giá chào sau thuế).

- Bảng chủng loại vật tư dự kiến sử dụng cho gói thầu;

- Hạn cuối nộp Hồ sơ là 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2022 và gửi hồ sơ về:

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Địa chỉ: Phòng XDCB – Lầu 1 – Số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.

 

Viết bình luận