CBTT v.v công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh Công bố thông tin về việc công văn của Bộ Tài chính ghi nhận việc thay đổi địa điểm chi nhánh Bảo Minh Đăk Nông và Bảo Minh Nam Sài Gòn.

Xem và tải: Tại đây