Bảo hiểm thân tàu cá

Xem và tải sản phẩm bảo hiểm TNDS chủ tàu cá: Tại đây

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Điều khoản bảo hiểm thân tàu cá: Tại đây)

 Ban hành theo Quyết định số 2545/2022-BM/HH ngày 12/12/2022

của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

1. Tên sản phẩm

Bảo hiểm thân tàu cá

2. Mã nghiệp vụ  

3. Đối tượng bảo hiểm

Vỏ tàu; Máy tàu, Các trang thiết bị hàng hải; Máy móc, trang thiết bị dùng để bảo quản, chế biến thủy sản hoặc nghiên cứu khoa học

4. Người được bảo hiểm

Người được bảo hiểm có thể tham gia bảo hiểm thân tàu cá theo một trong hai điều kiện bảo hiểm A hoặc B

a) ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM “A” ĐỐI VỚI THÂN TÀU

- Tổn thất toàn bộ hoặc tổn thất bộ phận xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp

- Những chi phí cần thiết và hợp lý 

Xem chi tiết tại đây

b)  ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM “B” ĐỐI VỚI THÂN TÀU

- Tổn thất toàn bộ (thực tế và ước tính) đối với thân tàu được bảo  hiểm là hậu quả gây ra bởi những nguyên nhân trực tiếp

- Những chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ tàu phải gánh chịu trong việc hạn chế tổn thất có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường

Xem chi tiết tại đây

c) BẢO HIỂM NGƯ CỤ

Với điều kiện đối tượng bảo hiểm đang tham gia bảo hiểm thân tàu theo Điều kiện bảo hiểm A hoặc B của Điều khoản này.

Xem chi tiết tại đây

5. Phạm vi bảo hiểm

- Tàu buộc phải chạy bằng buồm hay động cơ hoặc kết hợp cùng một lúc cả hai loại đó trong hoàn cảnh và lý do chính đáng.

- Lai kéo và trợ giúp tàu khác khi gặp tai nạn.

- Tàu được bảo hiểm đâm va với tàu cùng chủ hoặc cùng quyền quản lý hoặc được những tàu như vậy cứu hộ

- Tàu được bảo hiểm cả trong trường hợp có sự thay đổi về phạm vi hoạt động, về việc đánh bắt hải sản, về việc lai dắt không theo tập quán, với điều kiện Người được bảo hiểm phải thỏa thuận trước và nộp thêm phí bảo hiểm theo yêu cầu của BẢO MINH

6. Các loại trừ bảo hiểm

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu được bảo hiểm đã quá hạn, bị thu hồi, bị tạm đình chỉ hoặc bị đình chỉ hiệu lực;

- Tàu được bảo hiểm hoạt động không đúng vùng hoạt động, ngành nghề được khai thác quy định bởi Giấy phép khai thác thủy sản hoặc Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hay quy định khác của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam;

- Tàu được bảo hiểm bị đình chỉ hoạt động hoặc bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản hoặc giấy phép khai thác thủy sản của tàu bị hết hạn (trừ trường hợp tàu bị tổn thất khi đang neo đậu trong cảng biển hoặc nơi trú đậu);

.........

Các loại trừ bảo hiểm khác xem tại đây

7. Hiệu lực bảo hiểm

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc theo thời hạn ghi trên Đơn bảo hiểm, tuy nhiên hiệu lực bảo hiểm chỉ phát sinh khi Người được bảo hiểm đã được cấp Đơn bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo quy định, trừ khi có thỏa thuận khác.

....

Xem tại đây

 

 

Tải Điều khoản Bảo hiểm thân tàu cá: tại đây

 

Tải Điều khoản Bảo hiểm thân tàu cá: tại đây

 

Tải Điều khoản Bảo hiểm thân tàu cá: tại đây

 

 

YÊU CẦU TƯ VẤN QUA ĐIỆN THOẠI

NHÓM NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM