TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH LÀO CAI

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự như sau:

Theo CV số 1563/2019-BM/TCNS Bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Trung – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Lào Cai với thời hạn 01 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2019.         

Viết bình luận