TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TTBT TP.HCM

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Theo quyết định số 595/2019-BM/TCN Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Bồi thường xe ô tô Tp. HCM đối với bà Lê Thị Thúy Mai để nghỉ chế độ hưu trí.

- Theo quyết định số 596/2019-BM/TCN Điều động ông Nguyễn Văn Huy – Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Bến Thành đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm bồi thường xe ô tô Tp. HCM và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm với thời hạn 02 năm.

Viết bình luận