TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Theo quyết định số 678/2019-BM/TCNS Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm đào tạo đối với ông Thân Trọng Nam để nghỉ chế độ hưu trí. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2019

- Theo quyết định số 679/2019-BM/TCNS Bổ nhiệm ông Đào Ngọc Hướng – Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo với thời hạn 03 năm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2019

Viết bình luận