TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY THÀNH VIÊN: BẢO MINH ĐẮK LẮK

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự Công ty Bảo Minh Đắk Lắk như sau:

- Theo quyết định số 00598/2018-BM/TCNS thôi nhiệm vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Đắk Lắk đối với ông Trần Hữu Huy

-Theo quyết định số 0599/2018-BM/TCNS bổ nhiệm ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Đắk Lắk với thời hạn 02 năm.

BMI News

Viết bình luận