TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH KHÁNH HÒA

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự Công ty Bảo Minh Khánh Hòa như sau:

-Theo quyết định số 1792/2018-BM/TCNS thôi nhiệm vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Khánh Hòa đối với Ông Nguyễn Quang Châu.

- Theo quyết định số 1789/2018-BM/TCNS điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Đức giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Khánh Hòa với thời hạn 03 năm.

-Theo quyết định số 1793/2018-BM/TCNS bổ nhiệm Ông Huỳnh Minh Trang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Khánh Hòa với thời hạn 01 năm.

BMI News

Viết bình luận