TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BẢO MINH ĐẮK NÔNG

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự Công ty Bảo Minh Đắk Nông như sau:

- Theo quyết định số 0647/2018-BM/TCNS điều chuyển và bổ nhiệm ông Trần Quốc Phúc – Giám đốc Công ty Bảo Minh Đắk Nông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Bảo Minh Đắk Lắk với thời hạn 03 năm.

-Theo quyết định số 0648/2018-BM/TCNS bổ nhiệm ông Lê Quang Tân – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Đắk Nông với thời hạn 01 năm.

BMI News

Viết bình luận