TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁO THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN SỰ

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự như sau:

- Theo số 0685/2019-BM/TCNS Thôi nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Cường giữ chức Phó Giám đốc Phòng Phát triển kinh doanh đối với với thời hạn 03 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2019.

- Theo số 0686/2019-BM/TCN Điều động ông Trịnh Minh Đức – Giám đốc Công ty Bảo Minh Chợ Lớn đến Phòng Phát triển kinh doanh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Phòng với thời hạn 03 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2019.

- Theo số 0687/2019-BM/TCN Điều động ông Nguyễn Hải Nam – Trưởng phòng Nghiệp vụ Công ty Bảo Minh Chợ Lớn đến Phòng Phát triển kinh doanh và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Phòng với thời hạn 01 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2019.

-Theo số 0688/2019-BM/TCNBổ nhiệm ông Ngô Anh Tân – Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc Công ty Bảo Minh Chợ Lớn với thời hạn 01 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/05/2019.

Viết bình luận