TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH THÔNG BÁN TÀI SẢN THANH LÝ

 Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh (Bảo Minh) tổ chức bán thanh lý một số tài sản là xe ô tô với các chi tiết như sau:

I. Chi tiết thanh lý tài sản:

1. Xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ – BKS 71T-7273

- Năm sản xuất: 2002

- Nơi sản xuất: Việt Nam

- Kiểu động cơ: 8

- Hộp số: Số tay

- Loại nhiên liệu: Xăng

- Giấy đăng ký: Cấp ngày 02/03/2006 mang tên Công ty Bảo Minh Bến Tre.

- Thực trạng xe: Đã qua sử dụng hiện vẫn còn hoạt động được.

Hiện đang gửi tại số 17 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 190.000.000 đồng

2. Xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ – BKS 64H-2638

- Năm sản xuất:        2003

- Nơi sản xuất:          Việt Nam

- Kiểu động cơ:        1.8

- Hộp số:                   Số tay

- Loại nhiên liệu:     Xăng

- Giấy đăng ký:        Cấp (lần đầu) ngày 21/04/2003 mang tên Chi nhánh Bảo Minh Vĩnh Long.

- Thực trạng xe:        Đã qua sử dụng hiện vẫn còn hoạt động được.

Hiện đang gửi tại số 17 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giá khởi điểm: 205.000.000 đồng.

3. Xe ô tô Toyota Zace GL 05 chỗ – BKS 52X-4730

- Năm sản xuất:         2004

- Nơi sản xuất:           Việt Nam

- Kiểu động cơ:          1.8

- Hộp số:                     Số tay

- Loại nhiên liệu:       Xăng

- Giấy đăng ký:          Cấp (lần đầu) ngày 25/06/2004 mang tên Công ty Bảo Hiểm TP.Hồ Chí Minh.

- Thực trạng xe:         Đã qua sử dụng hiện vẫn còn hoạt động được.

Hiện đang gửi tại số 17 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giá khởi điểm:  230.000.000 đồng.

4. Xe ô tô Toyota Corolla Altis 05 chỗ – BKS 70H-3375

- Năm sản xuất:        2002

- Nơi sản xuất:          Việt Nam

- Kiểu động cơ:        1.8

- Hộp số:                   Số tay

- Loại nhiên liệu:     Xăng

- Giấy đăng ký:        Cấp (lần đầu) ngày 29/04/2002 mang tên Chi nhánh Bảo Minh Tây Ninh.

- Thực trạng xe:        Đã qua sử dụng hiện vẫn còn hoạt động được.

Hiện đang gửi tại số 17 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giá khởi điểm:       140.000.000 đồng.

5. Xe ô tô Honda Civic 05 chỗ – BKS 82K-3835

- Năm sản xuất:        2004

- Nơi sản xuất:          Việt Nam

- Kiểu động cơ:        1.8

- Hộp số:                   Số tự động

- Loại nhiên liệu:     Xăng

- Giấy đăng ký:        Cấp (lần đầu) ngày 14/05/2008 mang tên Công ty Bảo Minh Kon Tum.

- Thực trạng xe:        Đã qua sử dụng hiện vẫn còn hoạt động được.

Hiện đang gửi tại số 17 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giá khởi điểm:       200.000.000 đồng.

6. Xe ô tô Mitsubishi Pajero 07 chỗ – BKS 29V-6868

- Năm sản xuất:        2004

- Nơi sản xuất:          Việt Nam

- Kiểu động cơ:        3.5

- Hộp số:                   Số tay

- Loại nhiên liệu:     Xăng

- Giấy đăng ký:        Cấp (lần đầu) ngày 24/12/2004 mang tên Công ty Bảo Minh Hà Nội.

- Thực trạng xe:        Đã qua sử dụng hiện vẫn còn hoạt động được.

Hiện đang gửi tại số 10 Phan Huy Chú, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giá khởi điểm:       192.780.000 đồng.

7. Xe ô tô Mitsubishi Pajero 07 chỗ – BKS 14M-5167

- Năm sản xuất:        2006

- Nơi sản xuất:          Việt Nam

- Kiểu động cơ:        3.0

- Hộp số:                   Số tay

- Loại nhiên liệu:     Xăng

- Giấy đăng ký:        Cấp (lần đầu) ngày 14/09/2006 mang tên Công ty Bảo Minh Quảng Ninh.

- Thực trạng xe:        Đã qua sử dụng hiện vẫn còn hoạt động được.

Hiện đang gửi tại Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Giá khởi điểm:       182.410.000 đồng.

II. Đối tượng được mua và không được mua 

 1. Chào bán rộng rãi trên Website, Fanpage Bảo Minh và các Báo mua bán phát hành trên toàn quốc;
 2. Thông báo toàn TCTy Bảo Minh để tham gia và giới thiệu người có nhu cầu tham gia;
 3. Gửi tới một số Garage tại TP.HCM và Hà Nội có giao dịch với Bảo Minh (để mua hoặc giới thiệu người mua);
 4. Người không được tham gia đấu giá:
 • Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 • Các thành viên thuộc hội đồng thanh lý tài sản của Bảo Minh và cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của những người đó.

III. Hình thức bán:

 • Chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất và gửi về TCTy Bảo Minh (bằng cách gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện), người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm là người trúng chào giá và được mua.
 • Nếu người trả giá cao nhất và trên giá khởi điểm sau 03 ngày kể từ khi Bảo Minh thông báo trúng chào giá mà không tới Trụ sở Bảo Minh và thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao và trên giá khởi điểm sau liền kề và khi đó người trúng giá cao nhất nhưng không mua sẽ mất số tiền đã đặt cọc.
 • Bảo Minh sẽ hỗ trợ tính pháp lý để người trúng chào giá sang tên tài sản được mua.

IV. Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá và đặt cọc :

 • Thư chào giá phải gửi kèm phiếu thu tiền đặt cọc số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng.).
 • Các cá nhân tổ chức muốn tham gia chào giá liên hệ Bảo Minh gần nhất để nộp tiền cọc đồng thời giữ Phiếu thu (Phiếu thu phải có đầy đủ chữ ký của Kế toán trưởng, Giám đốc và con dấu) và gửi Bản sao Phiếu thu này kèm Thư chào giá. Nếu bản chào giá nào mà không thực hiện đặt cọc được xem như không hợp lệ và Bảo Minh sẽ loại bản chào đó.
 • Các Công ty thành viên sau khi thu tiền đặt cọc của các cá nhân tổ chức thì hạch toán Nợ 1111000000 - Có 3388100000 với nội dung thu tiền cọc đấu giá xe (ghi rõ biển số xe) hộ Tổng Công ty. Sau khi thông báo không trúng chào giá, các cá nhân tổ chức nhận lại tiền tại các Công ty thành viên của Bảo Minh mà mình đã đặt cọc.
 • Thư tham gia chào giá được bỏ vào phong bì dán kín và gửi (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) về địa chỉ sau:

Ban Tài chính kế hoạch

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trên bì thư ghi rõ : (Thư tham gia chào giá xe biển số {ghi rõ biển số xe}) để bộ phận văn thư không mở phong bì này.

 • Nếu người tham gia chào giá nộp trực tiếp thì gửi tại:

Văn thư - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.

(Lầu trệt), 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 • Nội dung thư chào giá bắt buộc phải ghi đầu đủ các nội dung chính sau:
  • Thư tham gia chào giá cạnh tranh mua xe ôtô thanh lý biển số: ..............
  • Tên tôi (Tên Doanh nghiệp): ...........................................................................
  • Chứng minh nhân dân số: ………, cấp ngày …/…/…… tại Công An .........
  • Giấy phép thành lập số: ………, do ………… cấp ngày …/…/…… (nếu người tham gia chào giá là doanh nghiệp, tổ chức)
  • Địa chỉ: ...............................................................................................................
  • Số điện thoại liên lạc: ……………, Email ………………, Fax ......................
  • Tôi, chúng tôi đã đọc, hiểu, xem xét một cách đầy đủ, đúng đắn tất cả các thông tin liên quan tới việc bán thanh lý xe ôtô: (biển số…………) và hoàn toàn đồng ý với các qui định ghi trong thông báo bán thanh lý tài sản của Tổng công ty CP Bảo Minh.
  • Tôi xin trả giá mua xe ôtô biển số với số tiền là: ………………… đồng (Bằng chữ : ).

Giá trên đã bao gồm thuế Gía trị gia tăng (VAT) và ngoài ra không bao gồm bất cứ loại thuế và lệ phí nào khác.

 • Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong thư chào giá này.
 • Người tham gia chào giá ký tên. (đóng dấu nếu là tổ chức)
 • Thời hạn cuối cùng nhận thư chào giá là: 17 giờ ngày 20/12/2017 (tính theo ngày nhận trực tiếp hoặc dấu bưu điện đóng trên phong bì thư.

V. Thời gian công bố người trúng :

 • Hội đồng thanh lý tài sản của Bảo Minh sẽ mở các thư chào giá công khai và thông báo người trúng chào giá vào ngày 08/01/2017.
 • Người trúng hoặc không trúng chào giá chúng tôi sẽ gửi thư thông báo về địa chỉ, số điện thoại được cung cấp trên thư tham gia chào giá.

VI. Thông báo khác:

 • Cá nhân tổ chức nào muốn xem xe thì liên hệ trực tiếp Đơn vị quản lý xe theo thông tin ở trên hoặc số điện thoại của Anh Tùng 0939.79.79.68 (TP.HCM) và Anh Lâm 0975.779.566 (Hà Nội).
 • Nếu cần thêm các thông tin khác về việc bán xe thanh lý này xin liên hệ: Anh Nguyễn Hữu Tuấn, Chuyên viên Ban Văn Phòng, SĐT 0949.729.268 – Lầu 2, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

                                                                                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ

                                                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                  LÊ VĂN THÀNH

Viết bình luận