Dùng Bảo Hiểm Xe Máy Hết Hạn Bị Phạt Bao Nhiêu?

Dùng Bảo Hiểm Xe Máy Hết Hạn Bị Phạt Bao Nhiêu?

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, khi tham gia giao thông, chủ xe cơ giới phải mang theo Bảo hiểm xe máy bắt buộc. Vậy nếu sử...
23-11-2020
09:21
Thông Báo Mời Chào Giá Sửa Chữa Nhôm Kính Mặt Dựng Tòa Nhà

Thông Báo Mời Chào Giá Sửa Chữa Nhôm Kính Mặt Dựng Tòa Nhà

Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh thông báo chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh
18-11-2020
14:38
Chào Giá Thanh Lý Xác Xe

Chào Giá Thanh Lý Xác Xe

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh thông báo chào giá thầu xe 72C-054.54 sau tai nạn
18-11-2020
14:31
Tổng Giám Đốc gởi Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10

Tổng Giám Đốc gởi Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10

Tổng Giám Đốc gởi Thư Chúc Mừng Nhân Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20-10
20-10-2020
07:58
Bảo Minh Ký Kết Hợp Tác Toàn Diện Với Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Bảo Minh Ký Kết Hợp Tác Toàn Diện Với Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Vào ngày 14/10/2020 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp tác toàn diện giữa Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) với Ngân hàng Thương...
14-10-2020
16:43
Thông Báo Thay Đổi Điều Chỉnh Số Tài Khoản Đặt Cọc Đảm Bảo Dự Thầu

Thông Báo Thay Đổi Điều Chỉnh Số Tài Khoản Đặt Cọc Đảm Bảo Dự Thầu

Tỏng công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo thay đổi điều chỉnh số tài khoản đặt cọc đảm bảo dự thầu
09-09-2020
16:50
Hồ Sơ Yêu Cầu Của Dự Án Oracle

Hồ Sơ Yêu Cầu Của Dự Án Oracle

Nội dung hồ sơ yêu cầu của dự án Oracle
08-09-2020
08:51
Bảo Minh Mời Tham Gia Chào Dự Án Oracle

Bảo Minh Mời Tham Gia Chào Dự Án Oracle

Bảo Minh Mời Tham Gia Chào Dự Án Oracle
03-09-2020
14:23
Bảo Minh Thông Báo Mời Thầu Ấn Phẩm Tết Tân Sửu 2021

Bảo Minh Thông Báo Mời Thầu Ấn Phẩm Tết Tân Sửu 2021

Bảo Minh Thông Báo Mời Thầu Ấn Phẩm Tết Tân Sửu 2021
03-09-2020
09:06
TCT CP Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Bảo Minh Thăng Long

TCT CP Bảo Minh Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự Bảo Minh Thăng Long

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin thông báo về việc thay đổi nhân sự - chức vụ
03-09-2020
08:56