THƯ CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP BẢO MINH CỦA BỘ TRƯỞNG BTC ĐINH TIẾN DŨNG

Thư chúc mừng của ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi đến Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh nhân dịp Kỷ niệm 25 năm thành lập.

Viết bình luận