THÔNG BÁO MỜI THẦU: XÂY DỰNG & LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức đấu thầu liên quan đến các gói thầu “Gói số 3: Xây dựng công trình phòng kinh doanh bảo hiểm tại Củ Chi” và "Gói số 4: Lắp đặt thiết bị cho công trình phòng kinh doanh bảo hiểm tại Củ Chi" .Tổng công ty cổ phần Bảo Minh xin mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu.

Thông tin chi tiết:

Thông báo mời thầu: Gói số 3

Thông báo mời thầu: Gói số 4

Viết bình luận