Thông báo mời thầu

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) trân trọng kính mời các đơn vị có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu với các thông tin như sau:

 1. Tên gói thầu: Cung cấp đồng phục cho CBNV Tổng công ty cổ phần Bảo Minh năm 2019
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước một giao đoạn.
 3. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 4. Giá gói thầu: khoảng 5,2 tỷ đồng +/- 20% (chưa gồm thuế GTGT).
 5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Giao hàng thành phẩm đến trụ sở các đơn vị của Bảo Minh trên toàn quốc chậm nhất ngày 31/08/2019.
 6. Thời gian bán HSMT: từ ngày 08/05 đến ngày 14/05/2019.
 7. Thời gian nhận HSDT: từ ngày 08/05 đến 12h00 ngày 14/05/2019.
 8. Thời gian đóng thầu: lúc 12h00 ngày 14/05/2019.
 9. HSDT được mở công khai vào lúc 14h00 ngày 14/05/2019 tại Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh.
 10. Giá bán HSMT: 5.500.000 đồng/bộ ( bao gồm VAT, có phiếu thu).
 11. Bảo đảm dự thầu: 55.000.000 (năm mươi lăm triệu đông chẵn). Bảo đảm dự thầu có thể bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi của ngân hàng.
 12. Địa điểm bán HSMT và nộp HSDT ( trong giờ hành chính):

Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3829 4180 / Fax: (028) 3829 4185

                                                                             Tp.HCM, ngày  06  tháng 05 năm 2019

                                                                          KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                          PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                                                         ĐÃ KÝ

 

 

                                                                         NGUYỄN THẾ NĂNG

Viết bình luận