Thông Báo Mời Chào Giá Sửa Chữa Nhôm Kính Mặt Dựng Tòa Nhà

1. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh:

- Gói thầu: Sửa chữa nhôm kính mặt dựng toà nhà 217 NKKN.

- Hạng mục: Thay kính, vệ sinh Alu-kính-bảo trì ron mặt dựng và mái đón.  

- Địa điểm: 217 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, Tp. HCM.

- Thời gian thi công dự kiến: 10 ngày.

2. Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham dự chào giá cạnh tranh gói thầu nói trên.

3. Nhà thầu sẽ được phát miễn phí một bộ hồ sơ mời chào giá cạnh tranh hoàn chỉnh tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ: Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày phát hành công văn này.

4. Hồ sơ chào giá cạnh tranh, hồ sơ năng lực và các hồ sơ khác thể hiện ưu thế của Nhà thầu đối với gói thầu này phải được chuyển đến Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Minh theo địa chỉ : Số 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh trước 14 giờ 00 phút ngày 23/10/2020.

 

Viết bình luận