THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỰ ÁN: CỦNG CỐ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC AN NINH MẠNG BẢO MINH GIAI ĐOẠN 2019-2021

THÔNG BÁO

Mời tham gia chào giá dự án 
Củng cố và nâng cao năng lực an ninh mạng Bảo Minh

______________

Kính gửiCÁC NHÀ THẦU

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh –(gọi tắt là Bảo Minh)  tổ chức chào giá cạnh tranh  cho gói thầu  “Cung cấp và triển khai giải pháp củng cố và nâng cao năng lực an ninh mạng”. Bảo Minh  xin mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào giá cạnh tranh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về các yêu cầu của hồ sơ chào giá tại http://www.baominh.com.vn/tin-bao-minh 

Hạn cuối việc nhận hồ sơ chào giá của các nhà thầu là 16:00 ngày 11/04/2019. Việc mở Hồ sơ chào giá được dự kiến mở vào lúc 11:00 ngày 12/04/2019 tại

Văn phòng trụ sở Tổng Công Ty cổ phần Bảo Minh

26 Tôn Thất Đạm, Phường Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mọi thắc mắc xin liên lạc số  028 3829 4180 hoặc email tới địa chỉ vthieu@baominh.com.vn (Cc: vththuy@baominh.com.vn)

Bảo Minh kính mời nhà thầu quan tâm tham dự chào giá và mở hồ sơ chào giá./.

Chi tiết hồ sơ yêu cầu: Xem và tải tại đây

                                                                                                   

Viết bình luận