Thông báo bán tài sản thanh lý tại Đà Nẵng

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh - Công ty Bảo Minh Đà Nẵng xin thông báo chi tiết về việc bán tài sản thanh lý là 01 xe ô tô với nội dung chi tiết như sau:

1. Loại xe: Mercedes C650, số tự động

2. Biển số: 92A - 065.38

3. Màu xe: Trắng

4. Năm sản xuất: 2012

5. Hình thức bán: chào giá cạnh tranh theo hình thức bỏ giá bằng phiếu kín

 

(Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thông báo chào giá tại đây)

Viết bình luận