Nghị Quyết phiên họp 26/7/2017

Tổng Công ty CP Bảo Minh thông báo nghị quyết phiên họp ngày 26/7/2017