MỜI THAM GIA DỰ THẦU CUNG CẤP PHẦN MỀM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đang lựa chọn nhà cung cấp phần mềm đào tạo trực tuyến để phụ vụ cho hoạt động kinh doanh. Tổng công ty chúng tôi trân trọng mời các nhà cung cấp tham dự thầu chào hàng cạnh tranh với nội dung theo yêu cầu của "Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh".

- Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ bao gồm đầy đủ các nội dung đề cập trong chương I mục 6, được tạo thành 02 (hai) bản được niêm phong và gửi về địa chỉ: Trung tâm đào tạo Bảo Minh, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, số 26 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM trước 9h30 ngày 21/11/2019

- Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 21/11/2019

Bảo Minh không chịu trách nhiệm các báo giá tham dự chào hàng của các đơn vị tham gia chào thầu bị thất lạc trong trường hợp các đơn vị gửi hồ sơ theo đường bưu điện.

Xem và tải thông báo: Tại đây

Xem và tải: Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

Viết bình luận