THƯ MỜI THẦU: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG GIÁM ĐỊNH TỔN THẤT Ô TÔ TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Các nhà thầu

1. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh chuẩn bị tổ chức đấu thầu liên quan đến gói thầu “Giải pháp ứng dụng giám định tổn thất ôtô trực tuyến.Tổng công ty cổ phần Bảo Minh  xin mời các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu.

2. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bảo Minh - 26, Tôn Thất Đạm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.  Số điện thoại: 0283824190, số fax: 02838210444, địa chỉ e-mail: ttxdung@baominh.com.vn.

3. Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu chưa bao gồm thuế GTGT (thuế suất 10%) với giá là 1.000.000trđ (Một triệu đồng Việt Nam), tại Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Việc thanh toán được thực hiện theo hình thức chuyển khoản theo thông tin sau:

Người thụ hưởng: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Số tài khoản (VNĐ): 19 020 028 449 668

Ngân hàng: Techcombank – CN Phú  Mỹ Hưng – TP.HCM

Nội dung: Thanh toán tiền mua hồ sơ dự thầu: Giải pháp ứng dụng giám định tổn thất ôtô trực tuyến

4. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8giờ, ngày 01 tháng 02 năm 2019 đến trước 17 giờ, ngày 15 tháng 02 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).

Trường hợp quý công ty không thể đến trực tiếp, có thể yêu cầu Tổng công ty cổ phần Bảo Minh gửi thông tin qua email (sau khi quý khách hàng gửi thông tin thanh toán mua hồ sơ thầu).

5. Thời gian nhận hồ sơ dự thầu trước ngày 01/03/2019. Hồ sơ dự thầu phải được gửi kèm theo bảo đảm dự thầu 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng). Tiền dự thầu có thể nộp trực tiếp bằng tiền mặt hay chuyển khoản theo thông tin trên.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai dự kiến vào 11 giờ (giờ Việt Nam), ngày 01 tháng 03 năm 2019, tại Tổng công ty cổ phần cổ phần Bảo Minh – 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công cổ phần Bảo Minh kính mời các nhà thầu tham dự thầu.

Thư mời thầu: Tải về

 

Viết bình luận