MỖI THÁNG, CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM CHI 2.500 TỶ ĐỒNG BỒI THƯỜNG

Trong giai đoạn 2015-2018 số tiền bồi thường của các công ty bảo hiểm gần bằng cả giai đoạn 15 năm trước.

Ông Phùng Ngọc Khánh – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, hiện hàng tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm chi bồi thường trung bình khoảng 2.500 tỷ đồng.

Từ năm 2000 đến nay, các doanh nghiệp đã bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 242.170 tỷ đồng, trong đó, riêng giai đoạn 2015-2018 là 113.000 tỷ đồng. Như vậy, số tiền bồi thường trong 3 năm qua bằng cả giai đoạn 15 năm trước đó.

Năm 2018, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 151.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 23% mỗi năm.

Hiện tổng giá trị được bảo hiểm là 11,7 triệu tỷ đồng. Trong đó tổng giá trị kinh tế tài sản được bảo hiểm của khu vực doanh nghiệp là hơn 10 triệu tỷ. Tổng giá trị được bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là một triệu tỷ đồng; bảo hiểm y tế, sức khỏe 700.000 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm hiện có 64 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và một chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo Nguyễn Hà (Vnexpress)

Viết bình luận