CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH TẠM GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG CÔNG TY

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp về việc thay đổi nhân sự như sau:

Theo quyết định số 1206/2019-BM/HĐQT miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Lê Minh Trí kể từ ngày 01/07/2019

Theo quyết định số 1222/2019-BM/HĐQT giao ông Sái Văn Hưng - Phó giám đốc Ban Tài Chính-Kế Hoạch phụ trách công tác kế toán của Tổng công ty để tiếp nhận bàn giao và thay thế ông Lê Minh Trí cho đến khi có quyết định mới. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

Xem QĐ 1222/2019-BM/HĐQT: tại đây

Viết bình luận