Công bố 22 tổ chức bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1640/QĐ-BTC công bố danh sách 22 tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2021 theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Xem chi tiết Quyết định 1640/QĐ-BTC tại đây

Các doanh nghiệp bảo hiểm đó gồm:

1. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

2. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

3. Tổng công ty Bảo hiểm PVI

4. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

5. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

6. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu

7. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

8. Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

9. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

10. Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

11. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

12. Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

13.Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

14. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

15.  Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

16. Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina

17. Công ty bảo hiểm QBE (Việt Nam)

18. Công ty TNHH Bảo hiểm AIG (Việt Nam)

19. Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty

20. Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam)

21. Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam

22. Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam

 

 

 

 

Viết bình luận