Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu BMI tính đến ngày 23/03/2012 đến dự Đại hội lúc 07h30 ngày 24/04/2012 (Thứ ba) tại Khách sạn Majestic - số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
18-09-2017
11:25

Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Bảo Minh

Thời gian tổ chức: từ 07h30 đến 12h00 ngày 24/04/2012 tại Khách sạn Majestic - Số 1 Đồng Khởi, Quận 1,TP. HCM
18-09-2017
11:11

Thông báo ngày Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào Thứ sáu, 23/03/2011. Đại hội được tổ chức từ 07h30-12h00 ngày 26/04/2011 (Thứ năm) tại Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2017
10:55

Đại hội đồng cổ đông Bảo Minh 2011 thành công tốt đẹp

Đại hội đã nhất trí thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình của HĐQT. Đặc biệt tán đồng cao với các chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015. Mức chia cổ tức năm 2010 là 15%.
18-09-2017
10:32

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng gửi đến Quý Cổ đông toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
18-09-2017
10:29

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu BMI tính đến ngày 25/3/2011 đến dự Đại hội lúc 07h30 ngày 28/04/2011 (Thứ Năm) tại Khách sạn Majestic - số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
18-09-2017
10:19

Thông báo: ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào Thứ sáu, 25/03/2011. Đại hội được tổ chức từ 07h30-12h00 ngày 28/04/2011 (Thứ năm) tại Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2017
10:08

Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình biến động

Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình biến động
24-01-2018
10:57

Báo cáo tài chính quý 3/2017

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu Báo cáo tài chính Quý 3/2017
10-11-2017
10:35

Báo cáo tài chính quý 2/2017

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu Báo cáo tài chính Quý 2/2017
02-10-2017
15:38