Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông sở hữu cổ phiếu BMI tính đến ngày 25/3/2011 đến dự Đại hội lúc 07h30 ngày 28/04/2011 (Thứ Năm) tại Khách sạn Majestic - số 01 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
18-09-2017
10:19

Thông báo: ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày đăng ký cuối cùng được ấn định vào Thứ sáu, 25/03/2011. Đại hội được tổ chức từ 07h30-12h00 ngày 28/04/2011 (Thứ năm) tại Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
18-09-2017
10:08

Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình biến động

Báo cáo tài chính quý 4/2017 và giải trình biến động
24-01-2018
10:57

Báo cáo tài chính quý 3/2017

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu Báo cáo tài chính Quý 3/2017
10-11-2017
10:35

Báo cáo tài chính quý 2/2017

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh xin trân trọng giới thiệu Báo cáo tài chính Quý 2/2017
02-10-2017
15:38

Báo cáo tài chính Q1/2017

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017
02-10-2017
15:35

Báo cáo tài chính năm 2015

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh Báo cáo tài chính năm 2015
30-01-2018
09:40