Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
15:19

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí dành cho ĐHĐCĐ 2017
02-10-2017
15:04

Nghị Quyết, Biên Bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh

Nghị Quyết, Biên Bản & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2016 của Tổng Công ty CP Bảo Minh
02-10-2017
15:01

Biên bản, Nghị Quyết & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Biên bản, Nghị Quyết & Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
14:44

Thông cáo báo chí của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh về Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

Sáng ngày Thứ sáu, 24/04/2015 tại Trụ sở chính Bảo Minh - số 26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định.
02-10-2017
14:40

Xem chi tiết ›› Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán tài chính năm 2015

Ban Kiểm Soát trình ĐHĐCĐ lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán tài chính trong năm 2015 của Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
02-10-2017
14:37