Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã CK: BMI)
25-12-2017
14:39

Biên bản họp HĐQT 26/7/2017

Biên bản họp HĐQT 26/7/2017
15-12-2017
09:05

Nghị Quyết phiên họp 26/7/2017

Nghị Quyết phiên họp 26/7/2017
15-12-2017
08:57

Báo cáo thường niên năm 2016

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2016
02-10-2017
16:11

Báo cáo thường niên 2015

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2015
02-10-2017
16:09

Báo cáo thường niên 2014

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2014
02-10-2017
16:08

Báo cáo thường niên 2013 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2013
02-10-2017
16:06

Báo cáo của HĐQT trong năm 2013 và định hướng hoạt động trong năm 2014

Năm 2013 cũng là năm thứ 3 Bảo Minh thực hiện chiến lược kinh doanh cho giai đoạn 05 năm từ 2011 đến 2015. Trong năm qua, tập thể CBCNV của Bảo Minh đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định
02-10-2017
16:03

Báo cáo thường niên năm 2012 (Phần 1)

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2012 (Xin vui lòng bấm vào các link bên dưới để xem chi tiết)
02-10-2017
15:59