BẢO VIỆT, BẢO MINH, PVI, PTI VÀ VIETNAM AIRLINES KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Vào ngày 05/01/2018 tại Hà Nội, liên doanh các công ty bảo hiểm gồm: Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã Ký kết Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe.

Đại diện các công ty bảo hiểm tiến hành ký kết

Theo nội dung ký kết, Chương trình bảo hiểm này được xây dựng dành riêng cho cán bộ công nhân viên cũng như người thân của CBCNV của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam với phạm vi bảo hiểm toàn diện trong việc chăm sóc, khám chữa bệnh, điều trị nội trú-ngoại trú, phẫu thuật cùng các quyền lợi bảo hiểm mở rộng khác liên quan đến phạm vi bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu Việt Nam và khu vực; cũng như cam kết về chất lượng, thời gian bảo lãnh, giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 

Với sự hợp tác liên doanh này, Bảo Minh kỳ vọng rằng đây sẽ là tiền đề để mở ra các kế hoạch khác đem đến kết quả phát triển cho thị trường bảo hiểm nói chung cũng như thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng.

Mội số hình ảnh khác trong buổi lễ ký kết.

 

Viết bình luận