Bảo Minh Tổng Kết Hoạt Động Kinh Doanh Năm 2019 Và Triển Khai Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2020

Ngày 17/01/2020, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020 với sự tham dự của các đại biểu gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Giám đốc các công ty thành viên trong toàn hệ thống của Bảo Minh. 

Thay mặt Ban điều hành, Ông Lê Văn Thành - Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020. Trong bối cảnh của nền kinh tế thế giới năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực trong năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng, sự tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực, giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch. Ngành bảo hiểm cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn do tình trạng cạnh tranh gay gắt, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống, Bảo Minh đã đạt được những kết quả khả quan như sau: Tổng doanh thu đạt 4.325 tỷ đồng, đạt 98.21% kế hoạch, tăng trưởng 7,37% so với cùng kỳ. Trong đó, phí bảo hiểm gốc là 3.824 tỷ đồng tăng trưởng 7,79% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bồi thường chiếm 39,71% doanh thu. Tại Hội nghị, Ông Lê Văn Thành cũng nhấn mạnh năm 2020, Bảo Minh tiếp tục kiên định với mục tiêu tăng trưởng hiệu quả - bền vững; nâng cao chất lượng phục vụ, hình ảnh và thương hiệu Bảo Minh, tập trung đẩy mạnh phát triển kênh bancassurance; tăng cường công tác quản lý giám định, bồi thường.

Ông Lê Văn Thành - Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh trình bày kết quả kinh doanh trước hội nghị

Nhân dịp này Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Đối với các công ty thành viên: Khen thưởng 12 đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu trước thời hạn, 27 đơn vị hoàn thành kế hoạch doanh thu đúng thời hạn, 21 đơn vị có doanh thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với Trụ Sở Chính, Khen thưởng 03 ban nghiệp vụ hoàn thành kế hoạch doanh thu và tăng trưởng, 03 tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể lao động tiên tiến.

Đại diện tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019 lên nhận khen thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBNV Bảo Minh, các Công ty thành viên và ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích trong năm 2019. Kết quả kinh doanh năm 2019 mặc dù còn một số đơn bị không đạt kế hoạch đề ra, nhưng toàn tổng công ty đã đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao về. Nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm 2020, toàn thể cán bộ nhân viên hệ thống cần tiếp tục đoàn kết, năng động, nổ lực hết sức, tập trung phát triển doanh thu và quản lý bồi thường, chi phí để đạt hiểu quả cao, thực hiện tốt kế hoạch. Bên cạnh đó, ông Lê Song Lai cũng đưa ra các chỉ đạo định hướng sát sao cho công tác triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh lên phát biểu định hướng kinnh doanh 2020

Hội nghị kết thúc cùng ngày.

BMI News

Viết bình luận