BẢO MINH KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

Nhằm tôn vinh và động viên các tập thể có thành tích xuất sắc, vượt kế hoạch doanh thu năm 2017 trước thời hạn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh tặng giấy khen và công nhận danh hiệu theo danh sách như sau:

I. Trụ sở chính

1.Ban Tái Bảo hiểm

2.Ban Đầu Tư

II. Công ty thành viên

1. Bảo Minh Chợ Lớn                         4. Bảo Minh Kiên Giang

2. Bảo Minh Quảng Ngãi                    5. Bảo Minh Bến Thành

3. Bảo Minh Quảng Bình                    6. Bảo Minh Yên Bái

Việc khen thưởng nhằm công nhận những đóng góp đối với Tổng công ty không chỉ góp phần động viên, khuyến khích tinh thần làm việc mà còn thúc đẩy, tạo động lực cho các cán bộ công nhân viên luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo tới các anh,chị,em.

 

Viết bình luận