Bảo Minh Ký Kết Hợp Tác Với Tập Đoàn TIMA

Vào ngày 22/11/2019 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh đã chính thức ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima.

Bảo Minh ký kết hợp tác với Tima. Ảnh: Tima

Bảo Minh cam kết cung cấp cho khách hàng trên hệ thống của Tima dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ an toàn và hiệu quả nhất, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng dịch vụ bảo hiểm. Bảo Minh sẽ cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho người đầu tư và những người đầu tư vốn khi họ gặp những rủi ro không lường trước được. Theo sự hợp tác, Bảo Mính sẽ bồi thường các tổn thất của người vay vốn về sức khỏe, tính mạng, thương tật hoặc tài sản bị thiệt hại hay bồi thường những khoản vay mà do các nguyên nhân nêu trên khi người đầu tư và/hoặc người vay không có thu hồi hay chi trả theo các điều khoản hợp đồng bảo hiểm với Bảo Minh.

 Ngoài ra, hai bên còn thống nhất sẽ cùng nhau trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ, trên cơ sở hiệu quả kinh tế và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Thoả thuận hợp tác giữa Bảo Minh và Tima sẽ thúc đẩy mối quan hệ  khăng khít, tương hỗ giữa liên minh Fintech – Bảo hiểm, đồng thời tạo đà cho các hợp tác tiếp theo giữa hai bên cũng như với các đối tác chiến lược khác trong thời gian tới.

 

Viết bình luận