Báo cáo thường niên 2013 Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tổng Công ty CP Bảo Minh trân trọng giới thiệu đến Quý khách hàng, Quý Đối tác, Quý Cổ Đông Báo cáo thường niên năm 2013