BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh xin gửi đến Quý các Ban Ngành, quý khách hàng, các công ty thành viên, đối tác, doanh nghiệp bản Báo cáo Tài chính 2017