9 THÁNG, BẢO MINH ĐẠT DOANH THU 3.058 TỶ ĐỒNG

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (Bảo Minh) vừa chính thức công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm. Cụ thể, sau 3/4 chặng đường của năm, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 3.058 tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch năm và tăng gần 4,37% so với tổng doanh thu 2.930 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái.

Đóng góp lớn cho tổng doanh thu này là từ doanh thu phí bảo hiểm, với 2.909 tỷ đồng, tăng gần 8,8% so với con số 2.674 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong số này, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc là gần 2.484 tỷ đồng; doanh thu từ phí nhận tái bảo hiểm là gần 356 tỷ đồng…

9 tháng, Bảo Minh đã đạt 85% kế hoạch lợi nhuận của năm 2018

Nhờ đó, doanh nghiệp này ghi nhận 165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 95% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.804 đồng. Đây là kết quả kinh doanh khá khả quan trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay.

Năm 2018, Bảo Minh đã đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng, tăng 5-6% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc là 3.654 tỷ đồng, tăng 10%; doanh thu nhận tái bảo hiểm là 440 tỷ đồng, tăng 3%; còn doanh thu hoạt động tài chính là 224 tỷ đồng, bằng 83% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế, theo kế hoạch là đạt 172 tỷ đồng.

Với kết quả này, Bảo Minh hy vọng sẽ đạt kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm 2018, đặc biệt là về lợi nhuận. Kết quả kinh doanh tốt sẽ là cơ sở để Bảo Minh có thể trả cổ tức tốt hơn cho các cổ đông.

Thông tin cho biết, 3 năm gần đây, doanh thu của Bảo Minh đã không ngừng tăng lên. Năm 2015, con số là 3.359 tỷ đồng. Năm 2016, tăng vọt lên 3.750 tỷ đồng và năm 2017 là 4.096 tỷ đồng. Theo đó, trong hai năm 2015-2016, Bảo Minh đều trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, 10% bằng tiền mặt; năm 2017 trả cổ tức 10% bằng tiền mặt. Kế hoạch năm 2018, Bảo Minh cũng sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Năm 2018, Bảo Minh - với phương châm hành động “Hiệu quả, tăng trưởng và phát triển bền vững”, sẽ tiếp tục tập trung phát triển các địa bàn trọng điểm, mở rộng các nghiệp vụ có hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh các giải pháp về công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và quản lý kinh doanh… qua đó phấn đấu duy trì và củng cố vị thế là công ty bảo hiểm niêm yết đứng top đầu của thị trường.

Cũng trong năm này, Bảo Minh quản lý chặt các khoản chi phí chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí, bồi thường, chi bán hàng, chi quản lý… nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, Bảo Minh cũng tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường, cũng như tập trung nhiều hơn vào phân khúc khách hàng cá nhân tại địa bàn trọng điểm,

Không chỉ cung cấp sản phẩm mới, Bảo Minh còn tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các hoạt động chăm sóc khách hàng, giảm bớt thời gian giải quyết bồi thường, đem lại cho khách hàng sự an tâm khi tham gia bảo hiểm tại Bảo Minh.

Việc triển khai kênh bán bảo hiểm trực tuyến đối với các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm du lịch trong và ngoài nước, bảo hiểm học sinh và bảo hiểm tai nạn con người 24/24… cũng là một giải pháp để không chỉ mang lại thuận lợi cho khách hàng, mà còn mang tới cho Bảo Minh kết quả kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Theo Báo Đầu tư

Hà Nguyễn

Viết bình luận